הכשרות

אוניברסיטת תל אביב

מנהלת אקדמית: ד"ר פנינית רוסו-נצר

לוגותרפיה ואקזיסטנציאליזם

אוניברסיטת חיפה - כלים של הלוגותרפיה והאקזיסטנציאליזם לשימוש בהתערבויות טיפוליות. ניהול אקדמי: ד״ר סוניה פאו. לפרטים: [email protected] ,054-6650714

לוגותרפיה ואקזיסטנציאליזם

ניהול אקדמי: ד״ר סוניה פאו. לפרטים: [email protected] ,054-6650714

תכנית לימודי לוגותרפיה

תכנית לימודי לוגותרפיה בניהולו של מר אברהם פרידמן http://www.logotherapyisrael.co.il/

לימודי הכשרה והסמכה בלוגותרפיה באנגלית

לימודי הכשרה והסמכה בלוגותרפיה באנגלית מטעם מכון ויקטור פראנקל בישראל בארץ ובתוכנית און ליין לעולם בהנהלת ד״ר בתיה יניגר Http://www.themeaningseeker.org

  • לימודי הכשרה והסמכה בלוגותרפיה באנגלית מטעם מכון ויקטור פראנקל בישראל בארץ
    ובתוכנית און ליין לעולם בהנהלת ד״ר בתיה יניגר Http://www.themeaningseeker.org